Dnes je pondělí 17. května 2021., Svátek má Aneta
Počasí dnes 9°C Dešťové přeháňky

Astma: klasifikace podle tíže a úrovně kontroly

Astma: klasifikace podle tíže a úrovně kontroly
zdroj: tisková zpráva

Astma je tradičně klasifikováno podle tíže, přítomnosti příznaků a míry postižení plicní funkce před podáním léků.

V současné době jsou v ČR souběžně používány dvě klasifikace astmatu, které se vzájemně doplňují.

A. Klasifikace astmatu podle tíže onemocnění:
1. stupeň: intermitentní astma
Příznaky se vyskytují méně než jednou týdně, v noci maximálně dvakrát měsíčně,
a nejsou závažné. 
2. stupeň: lehké perzistující astma
Příznaky se u pacientů objevují již alespoň jednou týdně, v noci pak častěji než dvakrát za měsíc. Stejně jako u intermitentního astmatu jsou hodnoty funkce plic stále v normě
a v průběhu dne pouze mírně kolísají.
3. stupeň: středně těžké perzistující astma
Pacienti mají obtíže častěji než dvakrát týdně. Astma omezuje jejich běžnou denní fyzickou aktivitu a ovlivňuje spánek. Nemocní se již neobejdou bez pravidelného používání inhalačního bronchodilatačního léku. Dochází také ke zhoršení funkce plic pod ještě normální hodnotu 80 %.
4. stupeň: těžké perzistující astma
Pacienti trpí trvalými dechovými obtížemi a dochází k častým změnám jejich zdravotního stavu. Mají problémy s běžnou tělesnou zátěží a astma pravidelně narušuje jejich spánek. Hodnoty funkce plic klesají pod 60 % oproti hodnotám u zdravých lidí.

B. Klasifikace astmatu podle úrovně kontroly:
Podle posledních vydání Globální strategie péče o astma a jeho prevenci je doporučováno používání klasifikace vyjadřující kontrolu nad astmatem, tedy přítomnost a frekvenci potíží nemocného během léčby. 
1. stupeň: Astma pod kontrolou
Nemocný nemá žádné denní ani noční příznaky, nepotřebuje úlevovou léčbu, nemá žádné omezení denních aktivit, má normální funkci plic a nemá žádné exacerbace. Všechny tyto parametry musí být splněny.
2. stupeň: Astma pod částečnou kontrolou
Nemocný má příznaky astmatu, ale nejvýše 2x týdně, objevují se noční příznaky, má omezení denních aktivit, má poruchu funkce plic a jednu a více exacerbací v posledních 12 měsících. Stačí přítomnost jednoho parametru.
3. stupeň: Astma pod nedostatečnou kontrolou
Nemocný má 3 a více znaků částečné kontroly nebo exacerbaci v posledním týdnu.
Zdůraznění hlediska kontroly nad astmatem a její začlenění do vedení léčby je bližší reálně klinické praxi a pro souvislou péči o astma se proto nově doporučovaná klasifikace astmatu jeví jako výhodnější.

Test kontroly astmatu
Užitečnou pomůckou, která pacientům i lékařům umožní rychlé zhodnocení úrovně kontroly astmatu je Test kontroly astmatu. Jedná se o mezinárodní standardizovaný písemný test, na jehož přípravě se podílela řada nezávislých odborníků a který zájemci naleznou i na českých stránkách www.astmatest.cz.

Test kontroly astmatu zjišťuje, jak se astma projevilo u pacientů během posledních čtyř týdnů, jak dlouhou dobu nemoc pacientovi bránila v běžné denní činnosti, jak často měl pacient pocit ztíženého dýchání, příznaky v noci, jak byl pacient nucen použít úlevový inhalační lék, a celkové subjektivní hodnocení astmatu. Podle celkově dosaženého skóre si může pacient okamžitě ověřit úroveň kontroly svého astmatu. Dosažení výsledku 25 bodů znamená úplnou kontrolu onemocnění.

Test hodnotí především příznaky nemoci a k úplnému a přesnému hodnocení je vždy třeba vyhodnotit i objektivní parametry, především hodnoty spirometrického vyšetření. Test kontroly astmatu nicméně velmi užitečně vyplňuje určitou mezeru v hodnocení kontroly astmatu tím, že pomáhá standardně objektivizovat pocity a vnímání nemoci samotným nemocným.

Odborná spolupráce:
Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.
Dětská pneumologie, Pediatrická klinika Fakultní nemocnice Motol
ředitel ČIPA
Prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.
Dětské oddělení FN Bulovka, Praha
člen kolegia ředitele ČIPA

Kurzy

Finance

Kurzovní lístek: Exchange s.r.o.

EUR 25,430 25,530
USD 20,930 21,070
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma