Studie: Když muž kráčí se svou ženou, zpomalí. Když s mužem, zrychlí

- Kuriozity autor: Sebastian Kantor

Podle vědců ze Seattle Pacific University muž zpomaluje chůzi, když doprovází svou ženu či přítelkyni, a naopak chodí nepřirozeně rychle, když jde s jiným mužem. O výzkumu informuje britský deník The Times.

Muž se ženou při chůzi

Muž se ženou při chůzi,zdroj: ThinkStock

Vědci zjistili, že když muž kráčí se svou ženou nebo přítelkyní, sníží rychlost chůze na její přirozené tempo; v průměru o 7 procent oproti tomu, když jde sám. Neděje se to však v případě, kdy jdou muž se ženou, kteří jsou přáteli – pak dochází ke kompromisu, kdy žena o něco zrychlí a muž o něco zpomalí.

Muži tedy nezpomalují se všemi ženami, ale jen s vybraními. A pokud muž kráčí s jiným mužem, zrychluje v průměru na 104 procent své běžné rychlosti. To může být důsledek v přírodě častého soupeření samců.

Autoři studie, původně publikované v časopise PLoS One, došli ke svým závěrům tak, že zkoumali jedenáct párů při chůzi na atletickém oválu. Páry nechali chodit odděleně, společně a s kamarádem či kamarádkou.

Lidé mají svou optimální rychlost chůze, která závisí na faktorech jako váha a délka nohou. Muži tak obvykle chodí o něco rychleji než ženy.

Dřívější výzkumy zároveň prokázaly, že rychlost chůze má spojitost s dlouhověkostí – ti, kteří mají ve zvyku chodit rychleji, se obecně dožívají vyššího věku.

Zdroje: The Times