Dnes je čtvrtek 24. června 2021., Svátek má Jan
Počasí dnes 16°C Občasný déšť

CHOPN může předejít každý sám

CHOPN může předejít každý sám
zdroj: tisková zpráva

Světový den CHOPN letos proběhne 19. listopadu. Zájemci si mohou nechat zdarma udělat spirometrické vyšetření ve 3 městech ČR.

Co je CHOPN
Chronická obstrukční plicní nemoc je vleklé zánětlivé onemocnění průdušek. Pokud není toto onemocnění léčeno, vede k postupnému zužování průdušek, jež není plně reverzibilní. Časem může dojít až k zániku plicní tkáně. Největší vliv na rozvoj nemoci mají škodliviny, které nemocný inhaluje, především tabák, ale i další průmyslové zplodiny. I když je CHOPN primárně onemocněním plic, často vyvolává závažné změny v celém organismu.

Podstatou CHOPN je přítomnost trvalé obstrukční ventilační poruchy, která může vést až k selhání funkce plic. Vzhledem k tomu, že onemocnění má charakter chronického zánětu, má i závažné mimoplicní účinky. Zvyšuje například riziko infarktu myokardu či rakoviny plic.

Výskyt CHOPN v České republice
V České republice je zhruba 700 až 800 tisíc dospělých pacientů s CHOPN. Stejně jako
v řadě ostatních zemí světa se u nás úmrtnost na CHOPN zvyšuje. V roce 1996 byla nejnižší (celkem 1062 lidí), ale do roku 2005 se zdvojnásobila (celkem 2190 osob).

V České republice činí ošetřovací doba v nemocnici u pacientů s CHOPN průměrně 10 dnů (údaje z r. 2007). Hospitalizace na CHOPN jsou přitom u nás v posledních 15 letech dvoj- až trojnásobné v porovnání s astmatem. Za posledních 40 let vždy u CHOPN podstatně převažovaly hospitalizace mužů nad ženami, u astmatu vždy naopak převyšovaly hospitalizace žen nad muži. U CHOPN se jednalo nejčastěji o pacienty s průměrným věkem okolo 67 let, naopak průměrný věk hospitalizovaných na astma je zhruba 36 – 39 let. Tato data dokládají, že CHOPN je nemocí staršího věku u nás i ve světě.

Pacienti s CHOPN trpí navíc velmi často i dalšími souběžnými nemocemi, které dále zvyšují počet hospitalizací a prodlužují ošetřovací dobu. Mezi nejčastější patří zvýšený krevní tlak, srdeční selhávání, cukrovka a obezita.  Kromě velké zdravotní zátěže s sebou nemoc nese i vysoké finanční náklady. V roce 2000 si například hospitalizace pacientů s CHOPN vyžádala v 17 zemích Evropy 2 875 milionů EUR a celková částka na jejich péči přesáhla 38 bilionů EUR. Současná studie v ČR ukazuje, že exacerbace (vzplanutí) CHOPN, včetně eventuální hospitalizace stojí u jednoho nemocného měsíčně přes 16 400 Kč, zatímco bez exacerbace 6 700 Kč.

Hlavní příčinou CHOPN je zcela neoddiskutovatelně kouření. Podílí se celými 75 % na vzniku všech případů onemocnění! Kouření zrychluje pokles plicních funkcí 3x více než u nekuřáků. V České republice je přitom na tabáku stále závislý každý čtvrtý obyvatel. Kromě kouření existují i další rizikové faktory CHOPN, například zplodiny z topení tuhými palivy, vaření na plynu bez dostatečného odvětrání, výfukové plyny, dlouhodobý pobyt v kouři nebo v prašném prostředí. Na vznik nemoci mají vliv i opakované infekce horních cest dýchacích, chlad, pobyt ve vlhkém prostředí i vlivy dědičnosti.

Stanovení diagnózy
Charakteristickými příznaky CHOPN jsou kašel, vykašlávání hlenů a dušnost – ta je přítomna zpočátku při námaze, později i v klidu. Tyto potíže jsou následkem chronického zánětu průdušek, který vede k jejich zužování a ke zvýšené tvorbě hlenu. Při vyšetřování nemocného se zaměřujeme hlavně na předchozí rizikové faktory nemoci – tedy hlavně na kouření cigaret, na rizikové (prašné) pracovní prostředí, na prodělaná onemocnění dýchacího ústrojí u nemocného i v jeho rodině, na přítomnost dalších nemocí.
Hlavní metodou pro potvrzení diagnózy je vyšetření funkce plic – spirometrie. Jedná se
o vyšetření, které nemocného prakticky nezatěžuje a naopak pomáhá stanovit správný postup léčby. Podle výsledků vyšetření plicních funkcí je možné stanovit stupeň, tedy závažnost onemocnění (stádium lehké – středně těžké – těžké – velmi těžké).

Jak se vyhnout CHOPN?
Způsob je jednoduchý: nikdy nezačít kouřit, nebo s kouřením přestat! Je však potřeba se vyhnout i pasivnímu kouření, které rovněž patří mezi rizikové faktory vzniku onemocnění. Pokud je člověk vystaven doma i v práci pasivnímu kouření po dobu 40 hodin týdně v trvání pěti let, zvyšuje se u něj riziko této choroby až o 48 %. Ke vzniku onemocnění přitom přispívá i kouření doutníků či dýmky, které často bývá považováno za „méně škodlivé“.

Hlavním pořadatelem Dne boje proti CHOPN je u nás již od roku 2003 České občanské sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci (ČOPN). Sdružení bylo založeno z iniciativy členů výboru ČPFS (České pneumologické a ftizeologické společnosti). Jeho zakladateli jsou české lékařské kapacity, které se této problematice dlouhodobě věnují: prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc., doc. MUDr. Jaromír Musil, PhD. a MUDr. Stanislav Kos, CSc. Základním cílem ČOPN je rozšiřovat a prohlubovat znalosti lékařské i laické veřejnosti o chronické obstrukční plicní nemoci.

Kurzy

Finance

Kurzovní lístek: Exchange s.r.o.

EUR 25,400 25,500
USD 21,290 21,430
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma