Dnes je pondělí 29. května 2023., Svátek má Maxim a Maxmilián
Počasí dnes 22°C Oblačno

Češi jsou proti existující platové diskriminaci žen

Češi jsou proti existující platové diskriminaci žen
zdroj: tisková zpráva

Jedním ze sociálních fenoménů, s nimiž se potýká celá západní demokratická civilizace, je nerovné postavení mužů a žen. Této diskriminaci jednoho pohlaví se vyspělé demokracie nevyhnuly ani přes přijetí řady zákonů, směrnic a opatření, které byly od druhé poloviny 20. století přijaty a které měly všechny existující rozdíly mezi oběma pohlavími vymazat.

Nicméně každodenní praxe dokazuje, že nerovné postavení mužů a žen, které má hluboké kořeny v patriarchálním středověkém uspořádání světa, i nadále existuje a je stále aktuálním tématem, přičemž nejviditelnější je v zaměstnání, kde ženy viditelně pobírají ve srovnání s jejich mužskými protějšky na stejných pozicích výrazně nižší platy.

Fakt, že se tento sociální jev nevyhýbá ani České republice, potvrzují i výsledky exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, ve kterém drtivá většina respondentů potvrzuje, že ženy v ČR čelí každodenní diskriminaci, a to nejen té platové. Ta je pak dle většiny dotázaných důsledkem patriarchálního uspořádání, kdy byly ženy obecně považovány za společensky méněcennější pohlaví.

"Ženy nejsou méně efektivní v práci"

Na druhou stranu za pozitivní lze označit skutečnost, že většina dotázaných nechápe ženskou populaci ve vztahu k práci za méně efektivní či výkonnou a považuje platové rozdíly mezi příslušníky obou pohlaví ve stejných pozicích za neopodstatněné. Pochopitelně, že si diskriminace něžného pohlaví více všímají a více ho vnímají právě ženy. Nicméně za pozornost stojí, že se s ženami ztotožňuje i nadpoloviční část mužské populace.

Iinternetový průzkum společnosti SANEP byl ve dnech 21. - 28. září 2010 proveden na reprezentativním vzorku 10.686 dotázaných ve věkové kategorii 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci panelu 175 tisíc registrovaných uživatelů 23.180 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje kolem +- 1,5 procentního bodu.

"Zeny mají nižší plat"

Více jak dvě třetiny respondentů (75,7%) se domnívá, že pracující ženy, které zastávají stejnou pozici jako muži a dostávají výrazně nižší plat, jsou platově diskriminovány.  Tento názor pak sdílí  91,4% žen, ale jen 62% mužů.

Velmi zajímavé je, že výrazná většina 69,1% dotázaných se rovněž domnívá, že ženy v ČR musí čelit i jiné diskriminaci, tedy rozdílnému přístupu na základě pohlaví. Toto zjištění lze z hlediska postavení žen v české společnosti považovat až za alarmující.  I zde je rozdíl ve vnímání žen, kterých se v této otázce vyslovilo souhlasně  86,2%  a mužů, jichž se kladně vyjádřilo  54,6%.   V každém případě se však jedná o zásadní problém, jehož si všímá velká většina celé společnosti.

"Muži dnes ženy nepodceňují"

Valná většina dotázaných (77,6%) pak vnímá fakt, kdy jsou ženy zastávající stejnou pozici jako jejich mužské protějšky výrazně méně finančně ohodnoceny, za neopodstatněný. Zde je výsledek hlasování mužů (78,7%) a žen (76,4%) vzácně shodný a v podstatě potvrzuje, že nižší ohodnocení žen oproti mužům zastávajícím stejnou pracovní pozici již nemá rozhodně v mužské části populace žádné zastání.

Za paradoxní lze označit další zjištění průzkumu, který ukázal, že většina respondentů (72,9%), kteří představují reprezentativní vzorek populace ČR, zastává názor, že ve vztahu k  pracovnímu výkonu a efektivitě nepanuje mezi pohlavími žádný měřitelný rozdíl.  Onen paradox spočívá v tom, že v ČR je nepoměr mezi platy mužů a žen na stejných pozicích jeden z nejvyšších v EU. Názor o rovnocennosti obou pohlaví má 62,9% mužů a 84,9% žen.

Kurzy

Finance

Kurzovní lístek: 29.5.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,590 23,710
USD 22,030 22,210
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma