Dnes je pátek 15. ledna 2021., Svátek má Alice
Počasí dnes -3°C Sněhové přeháňky

Češi fandí asistované reprodukci

Češi fandí asistované reprodukci
zdroj: Archiv

Podle průzkumu České gynekologicko-porodnické společnosti podporuje metodu asistované reprodukce drtivá většina české veřejnosti. Celých 78 % české populace souhlasí s tím, aby byla asistovaná reprodukce i nadále možností, jak pomoci těm párům, které nemají možnost počít potomka přirozenou cestou. Na druhou stranu se ale 34 % respondentů obává možných vedlejších účinků a 17 % z nich věří, že dítě počaté pomocí umělého oplodnění je více náchylné k různým poruchám imunity a genetickým chorobám. Průzkum provedla v dubnu letošního roku společnost IBRS.

Ve srovnání s většinou členských zemí EU Česká republika v počtu dětí narozených pomocí asistované reprodukce zaostává. Zatímco např. v Dánsku je podíl takto narozených dětí na počet všech živě narozených dětí v populaci 0,18; v ČR je hodnota hluboko pod průměrem EU (0,04). Menší nebo stejný počet dětí narozených za pomoci asistované reprodukce mají jen tradičně katolické země, jako je Polsko nebo Irsko, a státy, které do EU vstoupily teprve nedávno a jejich HDP je nižší (Bulharsko, Litva). Ve srovnání s průměrem EU mají nadprůměrný podíl umělých oplodnění země s vysokým podílem protestantů. Nejvyšší podíl umělých oplodnění mají Dánsko, Belgie a Finsko. Podíl dětí narozených pomocí asistované reprodukce se v Evropě zvyšuje spolu s rostoucí průměrnou délkou života, s rostoucím osobním příjmem a rostoucím HDP na obyvatele. Podíl dětí narozených pomocí umělého oplodnění je také vyšší v zemích s vyšším průměrným věkem rodičky. Tento vztah opět primárně ovlivňuje ekonomická vyspělost jednotlivých zemí. Mýty o asistované reprodukci jsou u nás stále živé Znalost problematiky asistované reprodukce je podle Tomáše Horejska z IBRS mezi českou veřejností nízká. „U výroků, které se týkají vedlejších účinků a rizik spojených s umělým oplodněním je vysoký podíl respondentů, kteří nedokáží odpovědět (cca 2/5), což ukazuje na nízkou míru informovanosti,“ vysvětluje Tomáš Horejsek. Podle průzkumu IBRS jsou stále poměrně frekventované obavy z genetické zátěže dětí narozených pomocí metod asistované reprodukce (17 % populace) i z možných vedlejších účinků léčby (34 % respondentů). „Protože mýty a pověry se snadno dostávají do povědomí lidí, kteří pak již často nepochybují o tom, jestli skutečně mají racionální základ, je na tomto místě velice důležité zdůraznit, že děti po IVF ET (lidově řečeno děti ze zkumavky) jsou zcela zdravé a normální děti ve srovnání s dětmi po přirozeném početí a je nutné rozptýlit mýty o tom, že děti z asistované reprodukce by měly mít horší vlohy z pohledu imunologie a genetiky,“ dodává dr. Milan Mrázek z Clinical centre Iscare Lighthouse v Praze. Projekt DDAR pomáhá najít řešení problémů s početím Průměrný počet všech narozených dětí připadajících na jednu matku za její život je v České republice pouze 1,3 (průměrný koeficient v zemích EU je 1,5), přitom koeficient fertility musí být alespoň 2,1, aby nedocházelo k „vymírání“ populace. Jendím z důvodů je i to, že české ženy odkládají mateřství na pozdější věk. V současné době je průměrný věk české matky 29 let, což do budoucna zvyšuje pravděpodobnost problémů s početím. Asistovaná reprodukce se s ohledem na tento trend jeví jako efektivní řešení vzniklé situace, proto je nesmírně důležité zvýšit informovanost české veřejnosti o umělém oplodnění a zabránit šíření mýtů, které toto téma mnohdy obestírají. To je také jedním z cílů projektu „DDAR – Dítě díky asistované reprodukci“, který chce pomoci lidem nalézt řešení problémů s početím dítěte. V rámci projektu DDAR probíhá průzkum, který průběžně mapuje postoj české veřejnosti k asistované reprodukci a znalost této problematiky. 1. června 2009 (na Den dětí) budou na adrese www.stopneplodnosti.cz zprovozněny nové webové stránky, které nabídnou nejen základní informace o asistované reprodukci, ale také kontakty na centra asistované reprodukce a on-line poradnu. Odborným garantem stránek jsou lékaři specializovaní na problematiku asistované reprodukce, na dotazy v poradenské rubrice odpovídají zástupci jednotlivých center asistované reprodukce.

Kurzy

Finance

Kurzovní lístek: Exchange s.r.o.

EUR 26,150 26,230
USD 21,650 21,770
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma