Centrum DOX: Martin Parr v kontextu tradiční živé fotografie

- Ženy autor: Danica Klein

Přijďte se již tento čtvrtek od 18 hodiny podívat na přednášku teoretika fotografie Roberta Silveria.

Placeholder

Placeholder,zdroj: Archiv

Fotografický dokument prošel během posledních třicetileti lety velmi prudkým vývojem. Změnily se tradiční fotografické kánony a také definitvně odumřel tzv. humanistický dokument.

Novými paradigmaty se stala barevná fotografie, s prvky ironie až sarkasmu často také subjektivity. Martin Parr patří k těm, kteří se na této radikální proměně výrazně podíleli.

Robert Silverio – (1965) zabývá se především interpretací a analýzou fotografického obrazu ve dvacátém století. V současné době je vedoucím Katedry fotografie FAMU v Praze, kde přednáší dějiny a teorii fotografie. Od počátku 90. let publikuje recenze a články o fotografii v denících a odborných časopisech: Občanský deník, Lidové noviny, Labyrint, Literární noviny, Kritická příloha, Revolver Revue, Fotograf, Ateliér. Je autorem odborných publikací mezi jiným knihy Postmoderní fotografie.

Přednáška proběhne v českém jazyce.

Vstupné na přednášku je 60Kč/40Kč studenti uměleckých oborů.
Rezervace: tereza@dox.cz