Dnes je pátek 22. září 2023., Svátek má Darina
Počasí dnes 16°C Dešťové přeháňky

Význam vzhledu pro moderního muže

Význam vzhledu pro moderního muže
zdroj: tisková zpráva

S předním psychologem, který se soustředí na oblast zdraví, Davidem Moxonem, přednášejícím na Univerzitním centru v Peterborough, se společnost Gillette rozhodla zjistit, co pro moderního muže znamená úspěch a jakou roli při dosažení úspěchu hraje jeho vzhled.

Základním zjištěním bylo to, že pro muže i ženy je fyzický vzhled základním indikátorem úspěchu. Velká většina žen (73 %) se domnívá, že muži, kteří pečují o sebe a svůj vzhled, jsou vnímáni jako úspěšní, stejný názor má více než polovina mužů (63 %). Pro Davida Moxona není tento desetiprocentní rozdíl ve vnímání mezi pohlavími příliš překvapující. „Posuzuji tento výsledek z evolučně psychologického pohledu. Miliony let vývoje vedly k tomu, že ženy jsou vybíravější při hledání svého partnera, protože jsou to ony, kdo přivede na svět potomky a bude je vychovávat. Je to právě tato ohromná mateřská investice do výchovy dětí, která ženy motivuje k výběru nejzdatnějšího a nejsilnějšího partnera. Z jednoho pohledu může vzhled působit jako barometr mužské zdatnosti. Logickým závěrem je však to, že muž, který dobře vypadá, má silné geny, a proto se dát předpokládat, že bude mít i silnější potomky. Je jasné, že tyto evoluční teorie mají své kritiky; nicméně prokazují, že chování a přístupy v moderní společnosti v sobě často mají pozůstatky naší pravěké minulosti. Spojitost mezi vzhledem a úspěchem má silný evoluční náboj,” pokračuje Moxon. Kromě toho se muži a ženy shodují, že moderní muž by měl pečovat o svůj vzhled. Tento názor zastávalo více žen než mužů, 87 % v porovnání s 79 %, což naznačuje, že ženy považují vzhled za vyšší měřítko úspěchu. Převážná většina (více než 80 %) mužů i žen se domnívá, že muži pečují o svůj vzhled více než před deseti lety. Podle Davida Moxona to demonstruje význam sociálních změn. „Řada psychologických studií prokázala souvislost mezi snahou o dosažení nejlepšího vzhledu a stupněm sebedůvěry. Společnost se stává více globální a muži jsou vystaveni stále většímu počtu potenciálních mužských konkurentů. Proto nyní více, než kdykoli předtím, potřebují vypadat co nejlépe“, uzavírá. Výzkum Gillette byl prováděn na vzorku 18 000 respondentů – 500 mužů a 500 žen ze Španělska, Itálie, USA, Kanady, Finska, Norska, Rakouska, Švýcarska, Anglie, Holandska, Německa, Portugalska, Švédska, Dánska, Belgie, Irska, Francie a Řecka. Všechny otázky se týkaly vnímání vzhledu ve spojitosti s úspěchem. Byly zjištěny zřetelné trendy, ale také i některé překvapivé výsledky. Pro společnost Gillette nebylo překvapivým zjištěním, že úspěch je nejčastěji spojován s hladkým oholením. Pro 70 % žen a 60 % mužů bylo hladké oholení spojováno s úspěchem – což je daleko nejčastější volba pro muže i ženy v této skupině (druhým nejčastějším bylo „strniště,“ které spojovalo s úspěchem přibližně 12 – 13 % mužů i žen). V mezinárodním srovnání bylo hladké oholení nejčastěji spojováno s úspěchem u 64 % portugalských mužů (průměr celého vzorku 60 %). Naopak s úspěchem byl jen málokdy spojován plnovous. V mezinárodním měřítku je to nejčastěji v USA, i když i zde spojuje s úspěchem mužský plnovous pouze 10 % žen. Proč se tedy z psychologického hlediska tolik preferuje hladké oholení? David Moxon opět poukazuje na evoluční psychologii, která naznačuje, že dlouhé vousy jsou příznakem stárnutí. „Kojenci a děti mají v podstatě nezjistitelný růst ochlupení a jak stárneme, naše tělo je čím dál více pokryto ochlupením. Na primitivní úrovni rozsah ochlupení ukazuje na proces stárnutí, což není příliš příznivé pro mužské jedince, kteří usilují o potenciální družku. Zjištění Gillette, že ženy mají nejméně rády vousy v podobě plnovousů, není proto nijak překvapivé,“ komentuje David Moxon. Ve všech zemích, ve kterých probíhalo šetření, bylo zcela jasné jedno poselství – vzhled je pro muže důležitý. V Portugalsku se 96 % dotázaných mužů domnívá, že moderní muž by měl o sebe a svůj vzhled více pečovat. Toto zjištění bylo zřejmé ve všech oblastech, kdy např. v Irsku 85 % mužů mělo stejný názor, což je zřetelně více než průměr 79 %. V Řecku dává svůj úspěch do souvislosti s fyzickým vzhledem jen 63 % mužů. Toto jsou v Evropě v jednotlivých kategoriích nejvyšší čísla a prokazují, že velký počet mužů považuje svůj vzhled nejen za něco, o co se musí soustředěně snažit, ale také jako nezbytnost pro dosažení celkového úspěchu. Můžeme se tedy domnívat, že tito muži mají pravdu ve svém názoru, kdy vzhled je neodmyslitelně spojen s úspěchem. David Moxon uvádí řadu jiných psychologických studií, které prokazují silný vztah mezi vzhledem a vnímanými schopnostmi. Např. psychologové Dion, Berscheid a Walter provedli četné studie, včetně studie „Co je krásné, je dobré“ (1972), k posouzení vlivu „dobrého vzhledu“ na vlastnosti posuzovaného. Zjistili, že lidé inklinují k tomu přisuzovat lepší osobní vlastnosti atraktivním osobám, ačkoli ve skutečnosti o těchto lidech vůbec nic neví. Tato předpojatost posuzování je založena pouze na samotném vzhledu. Pro Davida Moxona to má jasný význam: „Muži se musí maximálně snažit o co nejlepší vzhled, chtějí-li být svým okolím vnímáni jako úspěšní“. Podle Davida Moxona výsledky výzkumu Gillette naznačují, že většina mužů a žen se domnívá, že společenské změny způsobily, že muži se více zajímají o svůj vzhled. Tento názor má samozřejmě původ ve zjištění, že muži i ženy cítí, že muži se nyní starají o svůj vzhled více, než tomu bylo před deseti lety (82 % respektive 87 %). „Je to možná částečně způsobeno tím, že dnes je uváděno na trh více výrobků pro muže. Může to také být pouze tím, že muži si uvědomují více než kdykoli dříve, že ženy skutečně oceňují pánské protějšky, kteří se starají o svůj vzhled.“ Některá nejpřekvapivější a nejzajímavější zjištění vyplynula z porovnání multikulturních a společenských trendů v různých zemích ve vztahu mezi úspěchem a vzhledem. Švédky si u mužů ze všeho nejvíce spojují úspěch s módním oblékáním, avšak většina žen v Evropě se domnívá, že příjemná vůně a hladké oholení jsou fyzické atributy, které nejvíce spojují právě s úspěchem. Celkově více než třetina žen spojuje s úspěchem dobře vypadající pleť a více než polovina italských žen (52 % – více než v kterémkoli jiném státě) soudí, že dobře vypadající pleť odráží mužův úspěch. Je zajímavé, že celkově v Evropě má tento názor více mužů než žen – přibližně 4 z 10 mužů se domnívají, že dobře vypadající pleť odráží mužův úspěch (u Portugalců 6 mužů z 10). Středomořské země, jako Portugalsko a Řecko, dávají velký důraz na vzhled. Skutečně, Portugalci a Řekové (92 % a 90 %) byli, v porovnání s ostatními zúčastněnými zeměmi, nejčastějšími respondenty na otázku, zda by měl moderní muž o sebe a svůj vzhled více pečovat. Patřili rovněž k nejvíce zastoupeným respondentům při identifikaci zemí, kde je nejvíce spojován fyzický vzhled a úspěch (57 % a 63 %). Řecký muž bude s největší pravděpodobností hledat radu, pokud jde o fyzický vzhled a myslí-li si, že mu pomůže k úspěchu (63 %). Oba názory jsou jasným příkladem kultur, kde existuje tlak na dobrý vzhled jako podmínku toho, aby byl muž považován za úspěšného. Dalším důležitým zjištěním, více specificky vázaným na fyzický vzhled, je fakt, že muži i ženy si uvědomují význam upravenosti a jejího vztahu k úspěchu. Při stanovení pořadí důležitosti fyzických atributů, spojených s úspěchem, je u mužů nejdůležitější elegantní oblečení, následované dobrým oholením – což je stejný názor jako u žen, které rovněž hodnotily dobře oholený vzhled na druhém místě, avšak módní oblečení bylo až třetí. U žen je fyzickým atributem, který většina z nich nejvíce spojovala u mužů s úspěchem, příjemná vůně – nejvíce to platí u Řeků, kde 71 % řeckých žen toto hodnotilo na prvním místě. Na třetím místě jsou dobře upravené vlasy, které jsou však u mužů odsunuty až na páté místo, protože muži kladou větší důraz na dobrou fyzickou kondici ve spojitosti s úspěchem.

Kurzy

Finance

Kurzovní lístek: 22.9.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,420 24,540
USD 22,900 23,080
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma