Dnes je středa 27. ledna 2021., Svátek má Ingrid
Počasí dnes 2°C Oblačno

Sexualita u dětí II: Jak děti sex vnímají

Sexualita u dětí II: Jak děti sex vnímají
zdroj: Archiv

Sexualita dětí patří mezi vysoce tabuizovaná témata. Serióznímu výzkumu se brání rodiče, ale i pedagogové, argumentujíce tím, že by mohl negativně ovlivnit jejich duševní vývoj, či v nich vzbudit nepatřičné (?) reakce…

Od pravěku k antice

Nejvíc rovnocenné postavení měly děti v pravěku, což souviselo i s tím, že musely v zájmu zachování rodu přispívat k obstarávání potravy a pomáhat při jiných pracích. Je pravděpodobné, že (nejen) pohlavně dospívaly dřív, musely být totiž mnohem lépe vybavené na tehdejší drsnější podnebí i tvrdší život. Velkou roli v tehdejším systému měly ženy, na jejich schopnostech reprodukce totiž závisel osud rodu. Jejich pozice však byla postupně oslabována, ve starém Řecku či Římě už existovaly obrovské rozdíly mezi sexualitou dětí podle toho, zda se jednalo o dívky, kde panenství až do svatby platilo za samozřejmost (pokud by o něj rozverná holčina přišla dřív, měla smůlu a nemusela to přežít) či chlapce, kteří mohli prakticky cokoli.

Jediný starověký stát, Sparta, ženy respektoval, měly volební právo a mohly dokonce zastávat veřejné i politické funkce. Nesmíme zapomenout ani na v antice tak běžnou pederastii, milostné vztahy mezi muži a dospívajícími hochy respektovaly i jejich matky, ty naopak braly coby pohanu, když si jejich syn nevydobyl „přízeň a ochranu“ zkušeného bojovníka, případně, pokud na to neměl fyzické dispozice, filozofa…

Chvála masturbace

Chlapci mohli zcela bez zábran masturbovat, čehož hojně využívali, dokonce i ve třídě, při vyučování! Juvenalis i jiní autoři popisují stížnosti učitelů, že hlasité vzdechy vzrušených žáků je ruší ve výkladu látky. První případ veřejné masturbace nepředvedl na náměstí plném lidí nikdo jiný, než známý filozof Diogénes ze Sinopé. Zdůvodnil ji logicky: „jde o stejně přirozenou potřebu stejně jako hlad a žízeň, a ty člověk také uspokojuje okamžitě, bez ohledu na místo, kde je!

Nicméně dnešní mládež by jeho příklad následovat neměla, ani ne kvůli pobuřování, ale tomu, že jde o stejně intimní záležitost jako sex. Sokrates a Platón byli zase neustále obklopeni suitou hezkých mladíků, druhý jmenovaný měl ve své Akademii milostný poměr snad se všemi svými studenty! Pro chlapce byl běžný pohlavní styk s prostitutkami, často k němu docházelo ve věku, kdy ještě ani neměli erekci! To schvalovali nejen rodiče, ale i takové morální autority jako Seneca, Cicero či Cato. Je zaznamenána scéna, kdy posledně jmenovaný za nezralým puberťákem, právě opouštějícím nevěstinec pochvalně volal: „Tomu říkám ctnost! Ano, sem mají hoši chodit, když je říje rozehřeje.“ Terencius (v Bratrech) zase - doslova - říká: „není žádným zločinem, když se mladý muž kurví.“

Děti a pornografie

Liberálnost v sexu nadlouho skončila s nástupem křesťanství, to k němu zaujalo naopak až extrémně prudérní postoj, který přetrval až do současnosti. Třeba onanie (samohana) patří stále k jednomu z nejtěžších hříchů (jen tak mimochodem Ónan se neukojoval, jen odmítal oplodnit sestru zesnulé manželky, což byla jeho povinnost a při styku s ní, jak praví bible, „vypouštěl sémě v plen“). Počet nešťastníků, trpících traumaty kvůli církevním předsudkům o pohlavním životě je i dnes vysoký, a to i přesto, že děti mají zásluhou internetu přístup nejen k potřebným informacím, ale i pornografii.

Ta je zbytečně démonizována, což vede - přesně v duchu přísloví o zakázaném ovoci - k zvýšenému zájmu, přičemž chlapci jsou zvídavější, poprvé ji obvykle shlédnou již při prvních náznacích erekce, poté, co začnou ejakulovat, se stane téměř nezbytnou součástí jejich erotických aktivit. O negativním dopadu pornografie na psychiku dospívajících dětí jsou sice popsány stohy papíru, nicméně se dnes má za prokázané, že pokud nezobrazuje deviantní praktiky (sadismus, zoofilii, apod.) nemá škodlivý vliv a už vůbec neovlivňuje erotické preference! Padly zažité mýty, jako že sledování gay porna může „vyprovokovat“ homosexualitu. Ta je totiž daná už v okamžiku zrození.

Animovaný sex

Zvláštní pozornost zaslouží dětská pornografie, jejíž pořizování - a v současnosti i šíření - je trestné takřka všude. Přestože s ní rozhodně nelze souhlasit, jelikož už při natáčení dochází k pohlavnímu zneužívání, není od věci si připomenout, že když byla svého času tolerována v Dánsku, klesl v této zemi - jako jediné v Evropě - výrazně počet těchto deliktů, protože díky ní si pedofilové ukojili své deviantní touhy a neměli potřebu je realizovat.

A nesmíme zapomenout na prokázaný fakt, že pouhý jeden z deseti (!) pachatelů, kteří spáchají tento zajisté odporný zločin, trpí deviací, jde totiž vesměs o osoby sice defektní, ne však sexuálně, nýbrž osobnostně, psychosociálně, navíc mnohdy dítěti i rodičům důvěrně známé - příbuzný, soused, trenér, oddílový vedoucí, učitel. Mnozí odborníci se proto přimlouvají za beztrestnost výroby animované dětské pornografie, kde živé aktéry nahrazují uměle vytvoření, dnes je mnohdy natolik realistická, že se příliš neliší od skutečnosti a mohla by sloužit jako náhražka těm, kdo si jsou své úchylky vědomi a snaží se ji ze všech sil potlačovat.

Sex pod patnáct?

Fenoménem moderní doby je bezesporu jev nazývaný akcelerace. Děti v posledních desetiletích prokazatelně dospívají tělesně mnohem dřív než jejich rodiče, již vývoj ve stadiu zrození je zrychlený. Délky i váhy plodu vykazují pravidelné nárůstky. První zuby rostou o měsíc dřív než před I. světovou válkou, velikost chodidla se za tu dobu zvětšila až o deset centimetrů! Vzhledem k tomu, že tento trend zaznamenáváme i v méně civilizovaných končinách, nelze ho přisuzovat výhradně vlivu industrializace, nicméně o příčinách se vedou spory. Nesporným faktem zůstává, že pohlavní zralost začíná zhruba o rok (ale i dva, tři!) dříve, zatímco duševní zůstala v podstatě stejná. To ovšem znamená, že se období pubertální krize o stejnou dobu prodlužuje.

Dnešní generace teenagerů, nepostižená přísnou katolickou a po ní neméně prudérní komunistickou výchovou touží po otevřenosti v intimním životě a dožaduje se zrušení hranice patnácti let pro počátek pohlavního styku. Tu považují za diskriminační a argumentují tím, že podle učebnice biologie patří sex k základnímu vzorci lidského chování. Pokud je přirozený, nemůže být tudíž škodlivý, takže není důvod proč před ním kohokoli chránit!

Pokračování v další části

Kurzy

Finance

Kurzovní lístek: Exchange s.r.o.

EUR 26,020 26,100
USD 21,430 21,550
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma