Projekt Winton Train – Inspirace dobrem

- Ženy autor: red

Projekt Winton Train – Inspirace dobrem vznikl díky inspiraci autentickým příběhem Nicholase Wintona a 669 dětí, které na vlastní riziko, bez mandátu vlád, zpravodajských služeb nebo mezinárodních institucí zachránil.

zdroj: Archiv

Jsme přesvědčeni, že tento téměř zapomenutý příběh neztratil ani po sedmdesáti letech nic na své aktuálnosti a v dnešním neklidném světě promlouvá k mladé generaci ještě naléhavěji než dříve. Jedním z partnerů, kteří se na této akci podílejí a tento projekt podporují, je také Britská Obchodní Komora v Praze. „ Když jsme se setkali s paní Menzelovou a ta nám projekt představila, neváhali jsme ani minutu. Cítili jsme téměř jako svou povinnost dát o tomto projektu naším členům vědět. Poslání tohoto projektů pojímáme jako zcela výjimečné a unikátní. Jeho Hlavním cílem je totiž inspirovat mladé lidi skutkem Nicholase Wintona, potvrzuje Silvia Bušniaková, manažerka komunikace Britské Obchodní Komory v ČR. V rámci projektu byly připraveny soutěže pro studenty středních a vysokých škol. Inspirováni příběhem Nicholase Wintona studenti sami aktivně vyhledávají a zachycují v podobě filmových dokumentů, literárních prací, fotografií nebo uměleckých počinů příběhy osobní odvahy a dobra v současném neklidném a složitém světě. České dráhy a Winton Train o.p.s. vypraví dne 1. září 2009 historický vlak, který projede stejnou trasu jako v roce 1939. Tento vlak má být nejenom vzpomínkou, ale zejména inspirací pro mladé lidi. Navíc v tomto roce NW oslavil 100. narozeniny a 1. září uplyne 70 let od vypuknutí 2. světové války. Celý projekt byl zahájen již vloni 19. května u příležitosti 99. narozenin NW. Vlak bude symbolizovat neporazitelnou touhu po svobodě a jasné vyhlášení odporu proti nacionální, etnické či náboženské nenávisti, která bohužel dodnes vyvolává konflikty v různých částech světa včetně Evropy. V dobových vagonech, tažených parní lokomotivou, pojedou někteří potomci Wintonem zachráněných dětí. Spolu s nimi do vlaku nastoupí studenti a významné evropské osobnosti. Odjezd vlaku z hlavního nádraží v Praze, průběh cesty a triumfální příjezd na Liverpoolské nádraží v Londýně budou provázet mnohé kulturní a společenské akce. Věříme, že vlak přivítá Sir Nicholas Winton osobně. Po celou dobu jízdy vlaku budou filmové štáby mladých publicistů a umělců zaznamenávat průběh cesty, její nejzajímavější okamžiky a především pocity a prožitky účastníků. Režijním supervizorem bude Matej Mináč. Přáním všech je, aby další Winton Train s mladými lidmi a jejich uměleckými díly inspirovanými dobrem zamířil v budoucnosti i do ostatních evropských měst a stal se tradicí, která bude připomínat nezdolné odhodlání lidí věřit v dobro a aktivně se podílet na společné budoucnosti.