Dnes je pondělí 8. března 2021., Svátek má Gabriela
Počasí dnes -3°C Smíšené přeháňky

Poradenské oddělení pro biologickou léčbu nádorových onemocnění je v provozu již 5 měsíců

Poradenské oddělení pro biologickou léčbu nádorových onemocnění je v provozu již 5 měsíců
Placeholder | zdroj: Tisková zpráva

Poradenské oddělení pro biologickou léčbu Všeobecné fakultní nemocnice a
1. lékařské fakulty University Karlovy v Praze zahájilo svou činnost
24. 10. 2008. Za dobu svého působení (do 16. 3. 2009) přijalo 681 telefonátů, doba telefonování činila 62 hodin a 21 minut. Dále oddělení zodpovědělo 420
e-mailů. Telefonní číslo Poradenského centra je 724 151 028. E-mailová adresa: biolecba@vfn.cz.

„Cílená biologická léčba je jedna z nových modalit, které má k dispozici současná onkologie. Klasická chemoterapie zabíjí především buňky těla, které se množí rychle včetně buněk zdravých. Z toho plynou její nežádoucí účinky. Biologická léčba je cílená převážně proti nádorovým buňkám. Současná biologická léčba nenahrazuje chemoterapii a většinou se užívá dohromady. Hlavním smyslem poradenského oddělení je zvýšit dostupnost biologické léčby pro všechny pacienty, kteří ji potřebují,“ říká prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN a Ústavu radiační onkologie FN Bulovka.
Nejčastější dotazy a odpovědi: Co to je biologická léčba a čím se liší od klasické chemoterapie? Biologická léčba je jedna z modalit (léčebných možností), které má k dispozici současná onkologie. Klasická chemoterapie zabíjí všechny buňky těla, které se množí rychle. Kromě nádorových buněk teda zabíjí i buňky krvetvorné, buňky vlasových kořínků, buňky kůže a sliznic, buněčnou výstelku zažívací trubice, buňky pohlavních orgánů. Z toho plynou její nežádoucí účinky: padání vlasů, nevolnost, zvracení, průjmy, poškození kůže a sexuálních funkcí. Nejčastěji používané biologické léky jsou zaměřené proti receptorům, které jsou jen na povrchu nádorových buněk a/nebo dokážou zablokovat reakci, která po aktivaci těchto receptorů v buňkách probíhá a vede k množení nádorové buňky. Jiná skupina biologických léčiv ovlivňuje cévy, které se tvoří uvnitř nádorů, a tím brání zásobení nádorových buněk živinami. Biologická léčba je teda cílená převážně proti nádorovým buňkám. Biologická léčba tedy nemá žádné nežádoucí účinky? Má. Jsou jiného charakteru – převážně se jedná o možnost vyvolat alergickou reakci v těle pacienta, která se nejčastěji projeví zarudnutím nebo dušností při první aplikaci, nebo dojde postupně k výsevu kožní vyrážky. Později se může objevit i průjem, kašel, dechové potíže a další reakce, celkově však lze říct, že intenzita i četnost těchto reakcí je menší než u chemoterapie. Často však je biologická léčba podávaná v kombinaci s chemoterapií, tehdy se nežádoucí účinky obou typů léčby projeví současně. U kterých diagnóz lze biologickou léčbu využít? Nádory prsu, tlustého střeva, jater, ledviny, plic, nádory v oblasti hlavy a krku a zvláštní skupina nádorů v oblasti břišní dutiny, tzv. gastrointestinální stromální nádory. Pro každou z těchto diagnóz platí, že biologickou léčbu lze použít pouze za určitých okolností, jako je histologický typ nádoru, stádium nemoci, čili rozsah onemocnění, přítomnost určitého receptoru na povrchu nádorových buněk. I když je biologická léčba zatížená menší intenzitou nežádoucích účinků, její podání vyžaduje dobrou kondici pacienta. Biologická léčba se používá i v léčbě hematologických malignit, informace o této indikaci lze získat na hematoonkologických pracovištích. Jak se může pacient k biologické léčbě dostat? V současnosti je v České republice situace taková, že každý onkologický pacient, pro něhož je biologická léčba vhodná (který je pro biologickou terapii indikován), ji dostane buď na onkologickém oddělení, kde je léčen, nebo je ošetřujícím onkologem odeslán do nejbližšího Komplexního onkologického centra. Tento proces probíhá automaticky, přesto by se všichni pacienti měli aktivně se ptát, zda byla možnost použití biologické léčby v jejich případě zvažovaná a zda bude použita. Biologická léčba je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Jak se biologická léčba podává? Část biologických léků se podává krátkou infusí v týdenním, nebo třítýdenním intervalu, část je užívaná v tabletách (perorálně), obvykle denně.
Do Poradenského oddělení pacienti volají někdy osobně, někdy v zastoupení: • Pacienti s diagnostikovaným nádorovým onemocněním s probíhající nebo i vyčerpanou léčbou (zhruba 70 % telefonátů). Často se domnívají, že jde o alternativní způsob léčby nádorů. Po objasnění, že jde o jednu z modalit, které používá klasická onkologie, se zajímají o možnost použití v jejich případě. Několikrát se stalo, že u nich biologická léčba probíhala, nebyl jim pouze známý tento termín označení. • Pacienti s nově diagnostikovaným nádorovým onemocněním (cca 20 % telefonátů). Velmi často najdou kontakt při prohledávání internetu za účelem získání informací o všech možných léčebných postupech. I oni velmi často mylně považují biologickou léčbu za alternativní způsob terapie. Tito lidé vítají jakékoliv informace o tom, co je dále čeká a co by mohli ještě udělat. • Klienti s prekancerózou (předrakovinným stadiem onemocnění), nebo s rodinnou zátěží. Doufají, že jde biologickou léčbu podávat preventivně. • Pacienti s probíhající biologickou léčbou. Ptají se na princip fungování, nežádoucí účinky, délku podávání, co dále po selhání terapie. • Skupina cílených dotaz od pacientů vhodných pro biologickou léčbu, nebo jejich ošetřujících lékařů, kteří hledají nejbližší Komplexní onkologické centrum. „Z onkologických pacientů většinou volají ti, kteří nejsou schopni z mnohých důvodů pohovořit si hlouběji se svým ošetřujícím onkologem o své nemoci, prognóze, možnostech,“ říká MUDr. Luba Krásná z Poradenskho oddělení pro biologickou léčbu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, která je s tázajícími v každodenním kontaktu.
Nejčastější mylné domněnky: • Biologická léčba je alternativní terapií nádorů, která nemá nic společného s chemoterapií, s onkologií. • Biologická léčba je zázrak, má 100 % efekt. • Biologickou léčbu si pacient musí hradit sám. • Biologickou léčbu si pacient může hradit sám, pak ji lze dostat kdykoliv.

Kurzy

Finance

Kurzovní lístek: Exchange s.r.o.

EUR 26,370 26,470
USD 22,250 22,390
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma