Dnes je středa 6. července 2022.
Počasí dnes 16°C Dešťové přeháňky

Policisté podporují program dárcovství kostní dřeně

Policisté podporují program dárcovství kostní dřeně
zdroj: tisková zpráva

Oslovit zdravé muže z celé České republiky mladší 35 let, kteří jsou ochotní zachránit lidský život – to je hlavní cíl společné kampaně, kterou zahájil Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) ve spolupráci s Policií České republiky.

Tento registr shromažďuje jména dobrovolníků ochotných pomoci lidem s poruchou krvetvorby, pro něž je transplantace kostní dřeně jedinou nadějí na záchranu života a uzdravení. V současné době ČNRDD eviduje přes 34 tisíc jmen občanů naší země. Díky této unikátní české databázi a její mezinárodní spolupráci s podobnými registry se provádí celé jedno procento všech transplantací kostní dřeně na světě. Spolupráce s Policií ČR odstartovala náborovou kampaní v západočeském regionu letos v květnu a do ČNRDD vstoupily nově již desítky dobrovolníků z řad příslušníků Policie ČR, Cizinecké policie a také i Městské policie Plzeň. Nyní se, s podporou policejního prezidenta Policie ČR brig. gen. Mgr. Oldřicha Martinů, mohou do ČNRDD hlásit i policisté ze všech služeben v celé republice. Patronkou akce je známá fotografka Sára Saudková, která program dárcovství kostní dřeně dlouhodobě a významně podporuje.

    Český národní registr dárců dřeně vznikl v roce 1992 v Plzni s cílem získávat a vyhledávat dobrovolné dárce dřeně a umožnit tak transplantaci kostní dřeně co největšímu počtu nemocných, kteří tento výkon pro záchranu života naléhavě potřebují, avšak nemají  vhodného dárce mezi svými příbuznými. Při jeho zrodu stáli sami nemocní a jejich rodiny, kteří doposud rozvoji této organizace účinně napomáhají. Registr je obecně prospěšnou společností, kterou založila a podporuje Nadace pro transplantace kostní dřeně. V současné době je ČNRDD největší databází svého druhu v tuzemsku a  je jediným registrem v ČR i ve východní Evropě akreditovaným Světovou asociací dárců dřeně. Spolupracuje s českými i předními světovými pracovišti zabývajícími se léčbou krvetvorby. Ve významných českých nemocnicích jsou, zpravidla při transfuzních odděleních, zřízena takzvaná Dárcovská centra, která zajišťují zájemcům vstup do ČNRDD. Jedno z nich funguje právě v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. 

    Český národní registr dárců dřeně již za dobu své existence zprostředkoval provedení více než 660 život zachraňujících nepříbuzenských transplantací dřeně v tuzemsku i v zahraničí. Cílem Registru je letos zvýšit počet potenciálních dárců kostní dřeně. Nejdůležitější je získávat do databáze co nejvíce mladých, zdravých mužů ve věku do 35 let, kteří bývají jako dárci kostní dřeně nejvhodnější. Proto chce Registr v budoucnu spolupracovat nejen s Policií ČR, ale i se sportovními kluby a dalšími institucemi.

    Nadace pro transplantace kostní dřeně i Český národní registr dárců dřeně přímo spolupracují s Hematologicko-onkologickým oddělením Fakultní nemocnice Plzeň. Toto pracoviště opět jako jediné v České republice i v celé východní Evropě získalo loni prestižní evropskou akreditaci pro transplantace krvetvorných buněk JACIE (Joint Accreditation Committee ISCT EBMT) pro veškeré služby, které poskytuje, a je v program nepříbuzeneckých transplantací kostní dřeně nejaktivnějším pracovištěm v tuzemsku. Právě nepříbuzenecké (tzv. alogenní) transplantace  umožněné ČNRDD tvoří polovinu všech těchto výkonů v rámci České republiky. Plzeňské pracoviště provádí 25% všech typů transplantací v ČR a přibližně 30% transplantací alogenních. Rovněž disponuje evropsky akreditovanými laboratořemi pro vyšetřování shody transplantačních znaků dárce a příjemce (EFI akreditace). Plzeňský transplantační program tak disponuje všemi třemi prestižními certifikáty uznávanými po celém světě, garantujícími nemocným maximální kvalitu a bezpečnost transplantace krvetvorných buněk.

    Cílem Nadace pro transplantace kostní dřeně je rovněž napomáhat veškerým aktivitám ke zlepšení osudu nemocných s nejtěžšími chorobami krve a zhoubnými nádory. Krom toho, že před sedmnácti lety založila a začala podporovat právě činnost Českého národního registru dárců dřeně, podporuje také pacienty po transplantaci a onkologické terapii i vzdělávání specialistů v hematologii, onkologii a transplantační medicíně a vědecký výzkum v oboru.

Kurzy

Finance

Kurzovní lístek: 5.7.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,720 24,820
USD 23,660 23,840
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma