Dnes je pátek 5. března 2021., Svátek má Kazimír
Počasí dnes 3°C Smíšené přeháňky

Nová etapa osvětové kampaně STOP násilí na dětech Nadace Naše dítě

Nová etapa osvětové kampaně STOP násilí na dětech Nadace Naše dítě
zdroj: Tisková zpráva

Nadace Naše dítě reaguje na stále se zvyšující počty fyzicky a psychicky týraných dětí v ČR a zahájila novou etapu osvětové kampaně zaměřenou na pozitivní přístup rodičů k dětem.

Statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2008 uvádějí, že v naší zemi bylo v uplynulém roce prokázáno týrání u 1 239 dětí, z toho násilí v úplné rodině prožila téměř polovina z těchto dětí, 524 chlapců a dívek. V 53 případech byly týrány děti mladší než 1 rok. Jedná se pouze o případy, o kterých se dozvěděly příslušné úřady. Reálné počty týraných dětí se pohybují v desítkách tisíců ročně. Nadace se obrací na širokou veřejnost kampaní POZITIVNÍ RODIČOVSTVÍ Pozitivní rodičovství znamená, že rodiče dětem poskytují bezpodmínečnou lásku, bezpečí a podporu, tráví s nimi dostatek času a naslouchají jim. Zároveň stanovují jasné hranice a na špatné chování dítěte reagují vysvětlováním, resp. pokud je to nevyhnutelné, nenásilnou vhodnou formou trestu. Předcházejí tak psychickým či fyzickým trestům, které se snadno mění v týrání s poškozujícími následky. Pozitivním rodičovstvím se v souladu s Doporučením Výboru ministrů Rady Evropy rozumí chování rodičů založené na nejlepším zájmu dítěte, které je výchovné, posilující a nenásilné a které poskytuje uznání a vedení včetně stanovení mezí umožňujících plný rozvoj dítěte. „Nad tím, zda usilovat o absolutní zákaz fyzických trestů, nebo dovolit jejich přiměřenou formu do měkkých částí těla, prozatím odborníci vedou diskuse. Přesto, že ve většině evropských zemí už absolutní zákaz fyzických trestů platí, jsme si vědomi toho, s jakou nelibostí a nepochopením velká část české veřejnosti na návrhy úplného zákazu fyzických trestů reaguje. Zároveň je třeba říci, že naše země v současnosti patří k těm nejhorším z hlediska počtu týraných či vlastními rodiči usmrcených dětí,“ varuje ředitelka Nadace Naše dítě ing. Zuzana Baudyšová. Přínos pozitivního rodičovství především spočívá v ochraně dětí před fyzickými i psychickými tresty. Děti, které jsou vychovávány s respektem a bez násilných prvků jsou kromě jiného více komunikativní, mají méně emočních problémů a lépe přebírají zodpovědnost za své chování. Semináři o pozitivním rodičovství chce nadace připomenout tzv. matějčkovskou školu, tedy práci dětského psychologa Zdeňka Matějčka a jeho kolegů: „Je žádoucí, abychom v evropském kontextu uhájili to pozitivní, čeho jsme na poli péče o děti dosáhli, a naopak zamezovali negativním trendům, které k nám z rozvinutých západních společností pronikají. Prostřednictvím seminářů o pozitivním rodičovství chceme všem, kteří vychovávají děti, tedy rodičům i odborníkům, nabídnout potřebnou inspiraci i výměnu zkušeností, ale také zdůraznit, že péče o dítě je především neustálým zdrojem sebepoznání a práce na vlastní osobnosti pro každého dospělého,“ říká Zuzana Baudyšová.

Kurzy

Finance

Kurzovní lístek: Exchange s.r.o.

EUR 26,180 26,280
USD 21,930 22,070
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma