Dnes je středa 27. ledna 2021., Svátek má Ingrid
Počasí dnes 2°C Oblačno

Nadace ČEZ pomáhá nejen postiženým dětem

Nadace ČEZ pomáhá nejen postiženým dětem
zdroj: Archiv

Nadace ČEZ byla zřízena za účelem dosahování obecně prospěšných cílů zejména v oblasti rozvoje duchovních hodnot, vědy, vzdělání, sportu, ochrany lidského zdraví, lidských práv a životního prostředí.

Podpora Nadace ČEZ směřuje především do tří oblastí: podpora aktivit dětí a mládeže (výstavba Oranžových hřišť), podpora handicapovaných spoluobčanů (putovní Oranžové kolo) a aktivní spolupráce s regiony.

Zatraktivnit výuku přírodovědných a technických předmětů a zpřístupnit školní budovy i tělesně postiženým studentům mají pomoci dva nové celostátní projekty Nadace ČEZ. Do konce března mohou školy a školská zařízení žádat o příspěvek v rámci projektů Oranžová učebna  a Oranžové schody.

Oranžová učebna
Cílem projektu je zkvalitňovat výuku technických a přírodovědných předmětů na základních, středních a vyšších odborných školách. Školy budou moci zlepšit vybavení v učebnách fyziky, chemie, v laboratořích a kombinovaných učebnách se zaměřením na technické obory. Studenti  i pedagogové se tak dočkají nových výukových simulátorů, speciální výpočetní techniky, interaktivních tabulí a dalších výukových pomůcek.

S novou technikou máme výborné zkušenosti, motivuje děti k většímu zapojení do výuky,“ říká ředitel Základní školy v Hrotovicích, PaedDr. František Kašpárek. 

Oranžové schody
Projekt se zaměřuje na školství z pohledu tělesně postižených osob. Často si ani neuvědomujeme, že mnohé budovy jsou stále obtížně dostupné dětem i dospělým se zdravotním handicapem. Cílem projektu je zpřístupnit vzdělávání žákům s postižením nebo se sníženou schopností pohybu a orientace a rovněž jim pomoci snáze se zapojit do kolektivu a společnosti vůbec. Příspěvek je určen k nákupu pomůcek a vybavení využívající elektrickou energii, prostřednictvím které dojde k odstranění bariér.
 
Prostřednictvím této podpory budou moci základní a střední školy zakoupit výtahy, plošiny, schodišťové sedačky, schodolezy a nejrůznější zvukové a světelné naváděcí systémy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace,“ říká Lucie Speratová, ředitelka Nadace ČEZ

Další dobré "věci" s energií do života
- Druhou lednovou neděli byl slavnostně otevřen nový multifunkční sál ve farnosti městyse Lysice na Blanensku.

- Na Základní škole v Bílovci na ulici Komenského byla postavena bezbariérová multimediální učebna, na kterou většinovou částkou přispěla Nadace ČEZ.

- Společný charitativní projekt Skupiny ČEZ, Nadace ČEZ a Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY zajistil v západních Čechách příspěvky postiženým, např. na dopravu rodičů do nemocnice, na osobního asistenta, atd.

- Dětské hřiště s lanovkou a horolezeckou stěnou bude sloužit v severočeské obci Mšené-lázně všem rodinám s dětmi v okolí.

- Novou posilovnu v dětském domově v Zašové, kde ihned po jejím slavnostním otevření odstartoval Mezinárodní silový trojboj dětských domovů, využívají sportovci z několika klubů v okolí, žáci základní školy v hodinách tělocviku a také kamarádi dětí z dětského domova, kteří k nim často zavítají.

- Ve školním roce 2009/2010 byl otevřen nový studijní obor Energetik na Střední průmyslové škole v Třebíči. Pro studenty středních škol jsou organizovány tzv. „jaderné maturity“ spočívající v poznávání elektrárny zblízka, k získávání nových znalostí. Podpory se dostává také vybraným studentům na VUT Brno a ČVUT Praha.

V duchu CSR
CSR je anglická zkratka výrazu „společenská zodpovědnost firem“. Firmy chápou společenskou odpovědnost jako dobrovolný závazek chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které působí a podnikají nad rámec zákonných povinností. To je cesta, kterou kráčí ČEZ.

Všechny informace k aktivitám nadace naleznete na stránkách Nadace ČEZ www.nadacecez.cz.

Kurzy

Finance

Kurzovní lístek: Exchange s.r.o.

EUR 26,020 26,100
USD 21,430 21,550
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma