Dnes je pátek 5. března 2021., Svátek má Kazimír
Počasí dnes 3°C Smíšené přeháňky

Mluvit o neplodnosti je stále tabu

Mluvit o neplodnosti je stále tabu
zdroj: Tisková zpráva

Křivka porodnosti v České republice začala znovu klesat. Faktorů, které porodnost ovlivňují, je celá řada.

Jisté ale je, že dobrovolně bezdětných párů není zdaleka tolik jako těch, kteří mají s početím potomka problémy. Přestože devíti z deseti těchto párů by pomohla asistovaná reprodukce, pomocí této metody přivede u nás přijde na svět jen 4 % dětí. V Belgii, Finsku nebo Dánsku je to kolem 17 %. Jedním z důvodů může být i fakt, že lidé o problémech s početím neradi mluví a o asistované reprodukci mívají zkreslené představy.

Mnoho párů odborné vyšetření proto dlouho odkládá. Podle průzkumu IBRS se téměř pětina dotazovaných stydí o problému byť jen mluvit, další se obávají diagnózy „neplodnost“.  Zajímavé také je, že přes veškerou osvětu si téměř třetina lidí stále myslí, že vyšetřit by se měla jít nejdříve žena, a 20 % považuje problémy s početím za čistě ženský problém. Odborné vyšetření by ale měli samozřejmě absolvovat oba partneři.  Za tímto účelem mohou navštívit přímo některé z center asistované reprodukce, nemusí mít doporučení obvodního lékaře ani gynekologa, jak se mylně domnívá většina lidí (v průzkumu IBRS celé 2/3 dotazovaných). Další, podrobnější informace k tomuto tématu naleznete na stránkách www.stopneplodnosti.cz.

Asistovanou reprodukci si často necháváme až jako poslední možnost početí potomka. Čeho se nejvíce bojíme? Mýtů koluje kolem tohoto tématu stále dost. Nejčastěji odrazuje domnělá zdlouhavost celého procesu. 28 % respondentů se obává, že proces umělého oplodnění je bolestivý a může ohrozit zdraví matky.  17 % si nesprávně myslí, že děti počaté pomocí asistované reprodukce jsou náchylnější k různým chorobám, nebo se dokonce rodí postižené. Více než třetina respondentů (36 %) pochybuje o úspěšnosti asistované reprodukce, přestože právě tato metoda je prokazatelně nejúspěšnějším způsobem, jak problémy s početím řešit. 

Zhruba 60 % respondentů  neví, do jaké míry zdravotní pojišťovna umělé  oplodnění hradí, ale 57 % dotázaných by bylo pro, aby byl ženám hrazen počet cyklů dostatečný k početí dítěte. Bohužel prozatím je v Čechách hrazen počet maximálně tří cyklů, a to ještě pouze do věku 39  let ženy.

Téměř polovina respondentů (49 %) dokonce souhlasí s možností, aby právo podstoupit umělé oplodnění měly i ženy bez partnera. Téměř polovina populace si také nesprávně myslí, že k otěhotnění pomocí darovaných spermií žena souhlas svého partnera nepotřebuje. Poslední dobou se také hodně diskutuje o náhradním mateřství. Může žena, která je schopná dítě počít, ale nemůže jej ze zdravotních důvodů donosit, využít služeb tzv. náhradní matky? Průzkum IBRS ukazuje, že Češi jsou v této otázce poměrně liberální. S legalizací náhradního mateřství souhlasí polovina dotázaných, především žen s vyšším vzděláním. 

Nicméně zatímco o vážné chorobě, ztrátě zaměstnání nebo třeba o antikoncepci jsme ochotni alespoň v omezené míře hovořit, jen malé procento z nás by přiznalo, že má problémy s početím potomka. Z průzkumu IBRS vyplývá, že o umělém oplodnění by se dotázaní bavili ještě méně „ochotně“ než o exekuci. Asistovaná reprodukce je v naší společnosti stále tabu, což bohužel odrazuje mnoho lidí, aby využili této dosud nejúspěšnější metody léčby problémů s početím. 
 
Průměrný počet všech narozených dětí připadajících na jednu matku za její život je v České republice pouze 1,3 (průměrný koeficient v zemích EU je 1,5), přitom koeficient fertility musí být alespoň 2,1, aby nedocházelo k „vymírání“ populace. Jendím z důvodů je i to, že české ženy odkládají mateřství na pozdější věk. V současné době je průměrný věk české matky 29 let, což do budoucna zvyšuje pravděpodobnost problémů s početím. 

Asistovaná  reprodukce se s ohledem na tento trend jeví jako efektivní řešení vzniklé situace, proto je nesmírně důležité zvýšit informovanost české veřejnosti o umělém oplodnění a zabránit šíření mýtů, které toto téma mnohdy obestírají. To je také jedním z cílů projektu „DDAR – Dítě díky asistované reprodukci“, který chce pomoci lidem nalézt řešení problémů s početím dítěte. V rámci projektu DDAR probíhá průzkum, který průběžně mapuje postoj české veřejnosti k asistované reprodukci a znalost této problematiky. 1. června 2009 (na Den dětí) byly na adrese www.stopneplodnosti.cz  zprovozněny nové webové stránky, které nabízejí nejen základní informace o asistované reprodukci, ale také kontakty na centra asistované reprodukce a on-line poradnu. Odborným garantem stránek jsou lékaři specializovaní na problematiku asistované reprodukce, na dotazy v poradenské rubrice odpovídají zástupci jednotlivých center asistované reprodukce.

Kurzy

Finance

Kurzovní lístek: Exchange s.r.o.

EUR 26,190 26,290
USD 21,930 22,070
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma