Kdo je Tintin?

- Ženy autor: red

Zřejmě nejoriginálnější a nejpodivnější postava v historii komiksu.

Hergé: Tintin – 7 křišťálových koulí Na rozdíl od většiny komiksových hrdinů nemá „vyhraněný“ charakter. Jistě, je inteligentní, statečný, v mnoha ohledech nadaný. Čím víc ho však poznáváme, tím víc nám připadá neuchopitelný, ba téměř nereálný. Zatímco většina autorů se snaží své hrdiny co nejvíce přiblížit skutečnosti, belgický kreslíř Hergé záměrně Tintinův charakter rozmlžuje, nepodtrhuje žádné z jeho vlastností ani charakterových rysů, modeluje jej po vzoru mytických postav jako hrdinu bez bázně a hany, ale též bez minulosti a bez užšího rodinného kruhu. Dvěma významnými vlastnostmi však přece jen vyniká: je nebývale statečný, vrhá se do bláznivých dobrodružství, aniž by jej zajímaly jejich důsledky, a je neobyčejně prakticky založený. Nikdy nepodléhá romantickým náladám ani kráse žen! Jeho láskou je pejsek Filuta, nevíme však, zda mu opravdu rozumí a komunikuje s ním jako s člověkem či nikoli. Tintin je povoláním reportér, ale o tom se dozvíme jen na počátku příběhu Tintin v Kongu. Během dalšího děje je jeho profese zcela nedůležitá, nikdy ji přímo nevykonává, ba naopak, stává se osobností, o níž se často píše v novinách. Je to dobrodruh a v mnoha příbězích též detektiv. Svou charakteristikou hrdina-antihrdina je mu nejpodobnější Indiana Jones.