Dnes je středa 27. ledna 2021., Svátek má Ingrid
Počasí dnes 2°C Oblačno

Karcinom prsu- v České republice onemocní každá osmá žena

Karcinom prsu- v České republice onemocní každá osmá žena
zdroj: Archiv

Zhoubné nádorové onemocnění, které vzniká ve tkáni prsů – to je karcinom prsu. Nádor tvoří abnormální rakovinné buňky, které se vymkly kontrole a ztratily svou funkci. V průběhu života onemocní v České republice zhoubným nádorem prsu zhruba každá osmá žena a dlužno doplnit, že karcinom prsu je také nejčastější příčinou úmrtí žen v Evropě ve věkové kategorii do 60 let.

Co přesně stojí za vznikem tohoto onemocnění není zcela jasné. Zhruba desetina případů vzniká v souvislosti s dědičnou zátěží, ostatní se objevují v důsledku změn, k nimž dochází v rámci procesu stárnutí organismu. U této nemoci platí víc než u kterékoli jiné, že pokud propukne, jsou šance na vyléčení tím vyšší, čím dříve se objeví.

Už to by mělo samo o sobě být dostatečným důvodem k tomu, aby se ženy naučily chodit do senologických ordinací. Co na nás za jejími dveřmi čeká? To jsme zjišťovali na klinice Canadian Medical Care (CMC), kde od března nově možnost senologických konzultací i vyšetření špičkovým českým odborníkem MUDr. Karlem Raušem nabízejí.

V senologické ordinaci
Senologie je obor zabývající se komplexní problematikou onemocnění prsu. Sleduje ho jak z hlediska diagnostiky, tak z hlediska terapie. Úkolem senologie je v první řadě posoudit rizika vyplývajících z rodinné a osobní anamnézy ženy a dále pak volba správné vyšetřovací metody vedoucí k včasné diagnostice patologických formací prsu a jejich následná léčba.

V Canadian Medical Care nabízejí vstupní senologickou konzultaci. Na té vás v první řadě zevrubně seznámí s problematikou nemocí prsu. Poté odborník posoudí individuální riziko klientky s ohledem na její osobní a rodinnou anamnézu. Probere s ní rovněž přínos a rizika užívání gynekologických hormonálních preparátů s ohledem na nemoci prsu.

Následuje komplexní klinické vyšetření prsů a spádových axilárních uzlin, a to pohledem i pohmatem. Může se to jevit jako zbytečné, ale věřte, že není. Vyšetření pohmatem může podle některých zdrojů přispět k odhalení některých prsních lézí, které by jinak i za pomoci zobrazovací metody zůstaly skryty.

Pokud si klientka přinese výsledky z jiných vyšetření, lékař je posoudí a spolu s klientkou je projde. Na základě aktuálního klinického stavu pak doporučí další postup. Jestliže klientka žádné vyšetření nepodstoupila, určí lékař ta, která by pro ni byla nejlepší. V první fázi to bývá zpravidla mamografie, kterou by měla podstoupit každá žena po dosažení 40. roku věku ( pacientkám po čtyřicátém roce věku hradí pojišťovny toto vyšetření jednou za dva roky –např. OZP od 40 let, VZP hradí až od 45 let). Při vyšetření pacientka podstoupí rentgenové vyšetření obou prsů slabou dávkou záření. Prs je při snímkování poněkud stlačen, aby mohl být na snímku lépe prosvícen.

Je-li to potřeba, doporučí lékař další doplňková vyšetření. Nejdůležitější zobrazovací metodou doplňující mamografické vyšetření je pak ultrazvuk. Ten může v prsu objevit cysty (dutiny vyplněné tekutinou) či nádory. V indikovaných případech lékař pacientce ihned zajistí navazující vyšetření - ductografii (rentgen kontrastní vyšetření vývodného systému prsu), nukleární magnetickou rezonanci či počítačová tomografii. Z této škály vyšetření volí lékař vždy ty nejvhodnější s ohledem na věk a stav pacientky.

Lékař může také provést odběr sekretu z bradavky na cytologické vyšetření. Je-li třeba, přichází ke slovu perkutánní biopsie formou aspirace tenkou jehlou nebo - a to především - metodou core-cut. Ve všech případech „negativního“ bioptického nálezu je třeba dobře posoudit korelaci histologie s mírou suspekce mamografického a (nebo) ultrazvukového obrazu a klinického vyšetření.

Kdy navštívit senologickou ordinaci

1. kdykoli při výskytu symptomů jako:
- bolest, nebo pocit jiného dyskomfortu v prsu,
- když si žena vyhmatá resistenci v prsu,
- sekrece z bradavky (zejména jednostranná),
- ekzantém nebo svědění bradavky nebo změna její barvy
- vpáčení bradavky
- zarudnutí kůže prsu
- zduření a/nebo bolest lymfatických uzlin v podpaží
2. jednou ročně jako součást pravidelné gynekologické prohlídky (případně častěji v závislosti na nálezu)
3. pokud máte výskyt zhoubného nádoru prsu v rodinné anamnéze, zejména u příbuzných 1. linie (matka, sestra)
4. jestliže jsou ve vaší rodinné anamnéze další sledovaná nádorová onemocnění jako karcinom ovaria, tlustého střeva, prostaty
5. při výskytu genetické mutace predisponující k vysokému riziku incidence karcinomu prsu v rodině
6. v případě suspektního nebo nejasného nálezu zobrazovacího vyšetření prsů (mamografie, sonografie, MRI, atd..)
7. před zahájením užívání přípravků s obsahem ženských pohlavních hormonů nebo jejich derivátů (platí i pro ženy, které budou vystaveny hormonální manipulaci v rámci asistované reprodukce)

Více informací o "Canadian Medical Care"

Kurzy

Finance

Kurzovní lístek: Exchange s.r.o.

EUR 26,020 26,100
USD 21,430 21,550
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma