Dnes je pondělí 18. ledna 2021., Svátek má Vladislav
Počasí dnes -13°C Občasné sněžení

Fakta o bezpříspěvkovém dárcovství krve

Fakta o bezpříspěvkovém dárcovství krve
zdroj: Archiv

Již v 16. století italský lékař Geronimo Gardan vymyslel systém dvou trubic pro výměnu krve příjemce i dárce.

Relativně přesný postup výměny krve popsal až německý lékař Andreas Libavius o pár desítek let později. Tyto poznatky obohatil počátkem 17. století Angličan Williamem Harvey objevem krevního oběhu. První historicky doložené transfuze byly podány až ve 2. polovině 17. století (1666-1667) ve Francii a Anglii. Brzy poté však byly transfuze zakázány pro častá úmrtí. Masivní využívání krevních transfuzí dovoluje až objev krevních skupin v úvodu 20. století. Odběry aneb co vše se daruje Odběry můžeme blíže rozdělit do dvou skupin. Tou první je odběr plné krve, kdy je dárcům odebíráno 450 ml krve; odebraná plná krev se při následném zpracování rozdělí na jednotlivé krevní složky. Druhou skupinou jsou přístrojové odběry (tzv. aferézy), při nichž se dárcům odebírají jen některé krevní složky. Při aferéze lze odebrat 1 nebo 2 jednotky červených krvinek (erytrocytů), 500-850 ml plazmy, 1-3 jednotky krevních destiček (trombocytů) nebo různé kombinace jednotlivých složek za předpokladu nepřekročení maximálního povoleného množství odebíraných složek dárci (např. 2 jednotky trombocytů + 1 jednotka erytrocytů, 1 jednotka trombocytů a 2 jednotky plazmy atd.). V roce 2007 bylo provedeno na 537 100 odběrů, z toho 410 500 odběrů plné krve a 126 600 aferetických odběrů. Spotřeba krve je srovnatelná s Evropou Podle Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP se každý rok v České republice podá pacientům více než 400 tisíc jednotek erytrocytů, 200 tisíc jednotek plazmy a 35 tisíc léčebných dávek trombocytů. Při porovnání na 100 tisíc obyvatel odpovídá naše spotřeba erytrocytů a trombocytů evropskému průměru, plazmy se u nás podává nadprůměrné množství. Kdo daruje Nejvíce dárců se pohybuje ve věkové skupině mezi 25 a 35 lety a poměr mužů a žen mezi dárci je přibližně 2:1. Zastoupení dárců podle krevních skupin odpovídá četnosti výskytu krevních skupin v populaci. Nejčastějšími dárci jsou „majitelé“ krevních skupin A a 0 (obě 35-45 %), dále je to skupina B (15-20 %) a nejméně obvyklou je skupina AB (5-7 %). Jak často darovat Ženy mohou darovat plnou krev čtyřikrát do roka a muži dokonce pětkrát. Pokud se aferézou odebírá 1 jednotka červených krvinek, je povolený počet odběrů shodný s odběry plné krve. Dvě jednotky erytrocytů lze odebrat pouze dvakrát ročně. Plazmu a krevní destičky lze darovat každých 14 dní, objem odebrané plazmy však nesmí v kalendářním roce překročit 25 litrů. Dárců je málo a ubývají K 31. prosinci 2008 bylo v České republice registrováno celkem 278 000 bezpříspěvkových dárců. Krev však každoročně nedarují všichni registrovaní dárci, ale pouze přibližně ¾ z nich. Potřebné množství krve je získáno díky opakovaným odběrům od stejných dárců. Počet registrovaných bezpříspěvkových dárců ale neustále klesá, za posledních pět let ubylo v databázi téměř 90 000 bezpříspěvkových dárců! Nejvíce ohrožené jsou velké nemocnice Pokles bezpříspěvkových dárců krve je závažným problémem, který může ohrozit lidské životy. Mezi oblasti s rizikově nízkými zásobami krve a malým počtem dárců patří velká města s velkými zdravotnickými zařízeními. Silně ohrožené jsou tedy nemocnice s odděleními, která nejvíce potřebují transfuzní přípravky, jako jsou např. traumacentra, onkologická centra nebo chirurgie. Jak nedostatek dárců řeší v zahraničí Česká republika není jedinou zemí, která se potýká s klesajícími počty bezpříspěvkových dárců. Stárnutí populace je fakt, který platí pro všechny země Evropské unie. I přes současnou zhoršující se situaci zůstává základním principem zemí EU naprostá soběstačnost v zásobování krví a transfuzními přípravky. Zastavit pokles počtu dárců se snaží všichni. Některé státy tak nedostatek vhodných dárců řeší snížením věkové hranice dárců na 17 let, v USA povolují darovat krev osobám již od 16 let. V České republice zatím probíhají na podporu dárcovství jednotlivé akce, jako je například akce Staň se dárcem právě ty! Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP a značky Radegast Birell. Více informací o akci a seznam zapojených nemocnic na www.stansedarcem.cz. Radegast Birell partnerem? Proč ne! A proč se stal partnerem akce Staň se dárcem právě ty! Radegast Birell? Značka Radegast Birell dlouhodobě spolupracuje s jednotlivými nemocnicemi na individuální bázi. Partnerství se Společností pro transfuzní lékařství ČLS JEP v akci Staň se dárcem právě ty! je tak vyústěním a rozšířením spolupráce s nemocnicemi z lokální na celostátní úroveň. Po odběru je také velice důležité nahradit tělu odebrané tekutiny (téměř 0,5 l při plném odběru krve) a živiny. Složení nealkoholického piva Radegast Birell je pro dárce velice příznivé – obsahuje kromě vitamínů, bílkovin a cukrů také minerální látky jako draslík, sodík a hořčík a kyselinu listovou. Účinně tak pomáhá hydrataci organismu. Navíc je nealkoholické pivo Radegast Birell vyráběno čistě přírodním způsobem bez použití nežádoucích chemických látek. Partnerství akce Staň se dárcem právě ty! tedy přirozeně vychází ze společenských i obchodních aktivit značky Radegast Birell.

Kurzy

Finance

Kurzovní lístek: Exchange s.r.o.

EUR 26,150 26,230
USD 21,590 21,710
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma