Dnes je pondělí 20. září 2021., Svátek má Oleg
Počasí dnes 15°C Skoro zataženo

Diabetes mellitus (cukrovka)

Diabetes mellitus (cukrovka)
zdroj: tisková zpráva

Diabetes mellitus neboli úplavice cukrová, čili cukrovka je závažné endokrinní onemocnění způsobující poruchu látkové přeměny. Je to onemocnění nevyléčitelné, ale vhodnou životosprávou a medikací je možné dlouhodobě tlumit jeho projevy a následky. Je charakterizováno dlouhodobým zvýšením glykémie, tedy hladiny cukru v krvi. Příčinou cukrovky je porucha vylučování inzulinu, jeho nedostatečný účinek nebo kombinace obou faktorů.

Cukrovka 1. typu, která je podmíněna imunologicky, má často rychlý, dramatický začátek. Ten se projevuje zvýšenou žízní, močením a různě rychlým rozvratem vnitřního prostředí organismu. Vyskytuje se převážně u jedinců mladších, do 30. roku života, může se však vyskytnout i v pozdějším věku. Imunologická podmíněnost onemocnění spočívá v tom, že organizmus vytváří protilátky proti vlastním buňkám pankreatu (slinivka břišní) a pomaleji nebo rychleji je usmrcuje. Zdá se, jako by bojoval proti sobě. Cukrovka 2. typu je v naší populaci nejčastější a tvoří více než 90 % všech případů onemocnění. Vzniká často až v dospělosti, po 40. roce života, nezřídka však i v mladším věku. Postiženi jsou ve většině případů lidé s vyšší tělesnou hmotností nebo obézní. Cukrovka se vyskytuje velmi často i v přímém příbuzenstvu (otec, matka, sourozenci). Tito nemocní nemají dramatický začátek onemocnění, a proto onemocnění může probíhat dlouho, třeba i několik let skrytě – bez příznaků. Často se projeví až komplikacemi, nezřídka např. defektem, který může vést až k amputaci nohy. Jiné typy diabetu patří do třetí skupiny. Jsou to ty případy, u kterých je příčina onemocnění dnes již objasněná, léčba je však často stejná jako u předchozích typů. Patří sem cukrovka u některých mladistvých, při poruchách žláz s vnitřní sekrecí, cukrovka při chorobách, které poškozují slinivku břišní, nebo cukrovka vznikající kvůli lékům či chemikáliím. Gestační diabetes je čtvrtým typem cukrovky, který vzniká v druhé polovině těhotenství asi u 3 % všech těhotných žen. V druhé polovině těhotenství je u všech žen povinné vyšetření zátěžovým testem s glukózou, který prokazuje, zda těhotná není postižená tímto typem diabetu. Zjistí-li se porucha, je nutná dietní, někdy i inzulinová léčba, jinak by mohlo dojít k vážnému poškození plodu. Po těhotenství tento typ cukrovky obvykle odeznívá, může však přejít do jiného z výše jmenovaných typů. Faktory, které vyžadují testování glykemie jednou ročně • nadváha nebo obezita (BMI nad 27), • výskyt cukrovky v přímém příbuzenstvu, • zvýšené hodnoty krevního tlaku (nad 140/90), • výskyt zvýšených hodnot krevního cukru v minulosti, • výskyt cukrovky v těhotenství nebo porod plodu nad 4,5 kg, • onemocnění srdce v přítomnosti nebo minulosti. Lidé patřící do rizikových skupin by měli mít vyšetřenou hladinu krevního cukru nalačno jednou ročně. Všichni ostatní, kterým je více než 45 let a nemají uvedené rizikové faktory cukrovky, by měli být vyšetřeni jednou za 2 roky. Příčiny diabetu Hlavní příčinou cukrovky je absolutní nebo částečný nedostatek inzulinu. Kromě toho se u diabetu 2. typu zjišťuje i značná rezistence některých tkání vůči účinku tohoto hormonu. Nedostatečný účinek insulinu v játrech způsobuje novotvorbu cukru z necukernatých sloučenin. Zjednodušeně řečeno, glukóza představuje „benzín“ a její odbourávání lze přirovnat k opakovaným „výbuchům ve válci motoru“. Tato energie potom „pohání“ člověka, tedy zajišťuje činnost orgánů, pohyb a všechny ostatní funkce lidského organizmu, bez kterých není možný život. Příznaky diabetu Při vyšších hodnotách krevního cukru se vylučuje velké množství glukózy denně touto cestou a tím, že glukóza s sebou strhává vodu, vzniká základní příznak diabetu – zvýšené močení. Tím dochází i ke zvýšenému příjmu tekutin, který je druhým příznakem onemocnění. Souvisí s tím také zvýšený pocit sucha v ústech. Na základě velkých ztrát energie pociťují pacienti často slabost a nevýkonnost, může dojít ke snížení váhy – hubnutí. To se při léčbě onemocnění zlepšuje. Měření glykémie Standardní měření glykémie, tedy vyšetření cukru v krvi, probíhá většinou nalačno a ukazuje aktuální stav hladinu cukru. Tyto údaje se ale během dne mění a mohou být ovlivněny například momentální stravou či pohybovou aktivitou. Oproti tomu stanovení glykovaného hemoglobinu umožňuje posoudit dlouhodobou kompenzaci cukrovky. Zároveň na pacienta „prozrazuje“, jak umí dodržovat dietní pravidla a životosprávu, které hrají v léčbě cukrovky důležitou roli. Čím je tento údaj vyšší, tím je onemocnění závažnější. Pro pacienta představuje jedno z nejdůležitějších vyšetření. Zkrátka vypovídá o hladině cukru za delší období na rozdíl od měření glykémie, které ukáže pouze aktuální hodnoty. Doporučované hodnoty těchto měření 1. Glykovaný hemoglobin Zdravý člověk 2,8 až 4 % Dobře léčený diabetik do 4,5% resp. 5,3 % u diabetu 2. typu 2. Aktuální glykémie Normální hodnoty nalačno 3,5 až 6,4 mmol/l Normální hodnoty po jídle až o 2 mmol/l vyšší Hypoglykémie Tento výraz znamená, že aktuální glykémie poklesla pod hranici 3,3 mmol/l. Jedná se o nerovnováhu mezi nadbytkem inzulínu a nedostatkem glukózy. Hypoglykémie se u každého člověka může projevovat jinak. Přesto najdeme příznaky, které jsou společné většině pacientů. První skupinu tvoří takové symptomy jako je bušení srdce, zblednutí, pocení, třes rukou, neklid, pocit úzkosti. Jindy může na hypoglykémii upozornit tzv. vlčí hlad, který se nepodobá normálnímu hladu. K druhé skupině příznaků patří zmatenost, spavost v nezvyklou dobu, porucha vidění, špatně srozumitelná řeč, vrávoravá chůze, neobvyklé chování jako je bezdůvodný pláč nebo smích, odmítání pomoci, u někoho agresivita. V tuto chvíli už samotný člověk příznaky nevnímá, svoji situaci neumí sám zhodnotit a potřebuje pomoc ostatních. Pokud ani druhá skupina příznaků není rozpoznána, může dojít k bezvědomí a je bezprostředně ohrožen život. A jak pomoci pacientovi s hypoglykémií? Lehké příznaky zvládne člověk sám, stačí sníst potravinu s obsahem škrobu (např. chléb nebo rohlík). Při těžších příznacích je do těla nutné dostat zdroj cukru, pacienti by s sebou měli nosit například malou krabičku 100% džusu. Ve chvíli, kdy se začíná projevovat porucha vědomí, je potřeba aplikovat injekci glukagonu. Tu musí vždy aplikovat druhá osoba. Pokud ani injekce nepomohla nebo nebyla k dispozici, je nutné dopravit pacienta co nejrychleji k lékaři. Prevence diabetu II. Typu Diabetes mellitus 2. typu úzce souvisí s pasivním životním stylem a zde již pro sebe můžeme udělat hodně. Více než polovině případů diabetu 2. typu lze předejít, a to změnami v životním stylu. Pokud člověk trpí nadváhou nebo obezitou, měl by se snažit tuto váhu snížit. Zároveň je důležité zařadit do svého života dostatek fyzické a sportovní aktivity. Pro včasné zjištění je také důležité nevynechávat pravidelné preventivní prohlídky u svého praktického lékaře. Ten zjišťuje předpokládaná zdravotní rizika. Jelikož rizikovým faktorem je také věk, jsou v České republice od 45 let v rámci preventivní prohlídky prováděny testy na hladinu cukru v krvi. Díky kontrolám je možné odhalit nemoc v začátcích a začít s její léčbou dříve než se objeví závažnější zdravotní komplikace. Pohled na statistiky aneb počet diabetiků stále roste • Podle údajů Mezinárodní federace diabetu se očekává v roce 2025 nárůst podílu dospělých Čechů trpících některým typem cukrovky na 11,6 %. • Diabetikem by se stal téměř každý devátý obyvatel České republiky. • Nyní se s cukrovkou v České republice léčí kolem tři čtvrtě milionu pacientů. • Od roku 1975 do současnosti se počet diabetiků v ČR ztrojnásobil. Další vývoj ukazuje, že za dalších 25 let, vzroste počet pacientů na 1,5 milionu. • V současnosti je na světě kolem 250 milionů diabetických pacientů. Převážná většina z nich, tedy asi 92 %, trpí diabetem 2. typu. Pokud lidem do jejich života zasáhne diabetes mellitus, znamená to pro ně velkou změnu. K lepšímu zvládnutí je potřeba onemocnění porozumět. Dobrým vodítkem mohou být právě stránky www.zivotsdiabetem.cz. Nalezneme zde například to, jak probíhá diagnóza diabetu, co je to hypoglykémie a hyperglykémie, jaké komplikace jsou s cukrovkou spojené. Pro nově diagnostikované pacienty mohou být přínosné rady, jak se s diagnózou cukrovky vyrovnat a jak zvládat naléhavé situace, které onemocnění přináší. Nechybí ani část věnovaná tomu, jaké možnosti mají pacienti při léčbě cukrovky.

Kurzy

Finance

Kurzovní lístek: 20.9.2021 Exchange s.r.o.

EUR 25,350 25,450
USD 21,570 21,710
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma