Chcete lepší sex? Mluvte o něm v posteli

- Intimnosti autor: red

Podle nového výzkumu Clevelandské státní univerzity může mluvení o sexu při samotném aktu výrazně vylepšit zážitek obou partnerů.

zdroj: Archiv

“Stačí mít sebemenší strach z komunikace při sexu a už to může velice výrazně ovlivnit vaše uspokojení”, tvrdí autorka výzkumu Elizabeth Babin. “Strach člověka vytrhne z přítomného momentu a proto se často podstatně snižuje uspokojení, které se dá při sexu zažívat.”

Respondenti, jejichž průměrný věk byl 29 let, odpovídali jak moc souhlasí s výroky jako: “Cítím se nervózní, když mám s partnerem mluvit o našem sexuální životě.” či “Mám strach říct partnerovi, co se mi nelíbí během sexu”. Další otázky se dále zaměřovaly na sexuální sebevědomí.

Neverbální kumunikace je častější

Velmi zajímavým závěrem se ukázalo být, že neverbální komunikace je podstatně více spojena s uspokojením, než komunikace verbální. Autorka Babin se domnívá, že neverbální komunikace může být pro některé lidi příjemnější.

Může to být považováno za méně ohrožující, takže proto mohou někteří partneři vyjadřovat svoje uspokojení při sexu vzdycháním nebo pohybem, místo aby řekli něco jako: ‘Hej, tohle je moc dobré, Mám to rád/a,’" říká Babin. “Někomu to může připadat příliš přímé.”

Tagy: sex komunikace