Při léčbě dětských nádorů se osvědčily malé dávky cytostatik

- Zdraví autor: red

Lékařům z brněnské dětské nemocnice se osvědčilo při léčbě některých typů dětských nádorů podávání malých dávek cytostatik.

Takzvanou metronomickou léčbu zavedli do klinické praxe jako jedno z prvních tří pracovišť na světě. Že jde o perspektivní cestu, ukazuje nedávné citování v prestižním vědeckém časopise Nature. Léčba je navíc levnější než tradiční chemoterapie a pro pacienta nesrovnatelně méně nepříjemná, řekl přednosta kliniky dětské onkologie Jaroslav Štěrba.

Při tradiční chemoterapii přichází pacient jednou za tři týdny do nemocnice. "Dostane kýbl chemoterapie, a pak se z toho zbývajícího dva a půl týdne vzpamatovává a je mu strašně," popsal v nadsázce Štěrba. Naopak při metronomické léčbě nemocný každý den zapije tabletu s malou dávkou cytostatika. "Pacienti to polykají doma, chodí do školy, mají nesmírně vysokou kvalitu života, popsal Štěrba.

Zachráněné životy

Metronomickou léčbu lékaři poprvé vyzkoušeli u pacientů v poslední fázi onemocnění, jimž nedávali velkou naději. Takoví pacienti mají před sebou obvykle poslední měsíce života. Polovina pacientů dva roky od zahájení léčby zůstávala naživu. U 15 až 20 procent dokonce nemoc vymizela, nebo se ji podařilo dostat do stabilizovaného stavu, řekl Štěrba.

Metoda se používá při léčbě rakoviny mozku a jiných pevných nádorů, a to při recidivě onemocnění. V první fázi léčby vždy lékaři aplikují standardní postupy. Podle odborníků čeká nový postup další testování. Ověří například, zda by podávání cytostatik, byť v malých dávkách, nešlo ještě zkrátit, nebo jak by postup účinkoval na počátku léčby.

Výzkumy budou odborníci provádět v laboratořích Masarykova onkologického ústavu. Cílem je vyvinout i další účinné látky, řekl za ústav Dalibor Valík. Naději od metronomické léčby pravděpodobně nemohou čekat dospělí nemocní. Neúčinkuje tak, jako u dětí, řekl Štěrba.

Tagy: Brno rakovina

Zdroje: ČTK