Akční plán pro transplantace počítá s mediální kampaní

- Zdraví autor: red

Ministerstvo zdravotnictví má připraven Národní akční plán pro darování a transplantaci orgánů pro léta 2010 až 2015. Počítá například s mediální kampaní, která má veřejnosti přiblížit téma dárcovství orgánů. Jeho cílem plánu je zvýšit dostupnost orgánů pro transplantace, efektivnost a dostupnost transplantací i jejich kvalitu a bezpečnost.

V Česku čeká na transplantaci 700 lidí, v celé EU 56.000.  I když se situace v jednotlivých zemích liší, obecně není v Evropě dostatek orgánů vhodných pro transplantaci. Zatímco ve Španělsku je na milion obyvatel 33,8 dárců, v Rumunsku jeden.

Úmrtnost při čekání se pohybuje mezi 15 až 30 procenty. Čekací doby jsou v ČR od několika dní do několika let, v průměru 12 měsíců, což je proti některým členským státům doba krátká. Vychází se z naléhavosti případu, imunologické shody i dalších faktorů. Děti mají vždy přednost.

Z podnětu Evropské komise bude mít celá EU jednotná pravidla pro orgánové transplantace. Doplňkem je akční plán pro darování a transplantaci, který členské země zapracují do svých národních plánů.

Český národní akční plán definuje priority pro zvýšení dostupnosti orgánů, efektivnosti a dostupnosti transplantací a jejich kvality a bezpečnosti. Jeho součástí je Národní dárcovský program, legislativní opatření a zahraniční spolupráce.

V ČR stanoví podmínky pro odběr orgánů k transplantaci a zajištění jakosti a bezpečnosti orgánů zákony. Na vše dohlíží Koordinační středisko transplantací, jež spadá pod ministerstvo zdravotnictví. Je zakázáno obchodovat s tkáněmi a orgány, není přípustná reklama. Za porušení transplantačního zákona hrozí tresty, od vysokých pokut přes zákaz výkonu činnosti až po nepodmíněné odnětí svobody.

V ČR se vychází z předpokládaného souhlasu s posmrtným darováním orgánům. Odmítači se mohou za života zapsat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů, nyní je v něm 971 lidí. Česko se snaží řešit nedostatek orgánů také tím, že podporuje využití orgánů od žijících dárců. Pro toto řešení chce ministryně získávat laickou veřejnost mediálními kampaněmi a odborníky vzdělávacími programy.

Tagy: transplantace

Zdroje: ČTK